Värvipüstolid

Värvipüstoleid on 5 tüüpi, mis omakorda jagunevad käsipihustus- ja automaatvärvipüstoliteks:

  • õhkpihustamine
  • madalsurve-õhkpihustamine
  • kõrgsurve Airless-pihustamine
  • Airmix-pihustamine
  • elektrostaatiline pihustamine

Õhkpihustuse värviseadmed – väga hea viimistletava pinna lõppkvaliteet, madal alginvesteering, aga suhteliselt kõrge materjali möödapihustamine ja keskkonda saastava värvitolmu kogus. Vajab tõhusat ventilatsioonilahendust värvimiskabiinis. Pihustuse töörõhud jäävad vahemikku 1-6 baari. Käsipüstolitest on levinuim Kremlin Fpro versioon ala- või ülaanumaga ja Xcite voolikutega ühendatava survesööduga käsipüstolid.

Madalsurvepihustamine on õhkpihustuse edasiarendus. HVLP värvipüstolid tarvitavad reeglina suuremat õhukogust kui tavaõhkpihustus (HPA), kuid pihustuse töörõhud on oluliselt madalamad, mis tagab madalama möödapihustamise ja saastava jääktolmu väiksema koguse. Pihustuse töörõhud on vahemikus 0,4-0,9 baari. Tagab suurepärase pinnaviimistlustulemuse ja on ideaalne eritooni-, metallik- ja pärlmuttervärvide ning toonitud lakkide pihustamiseks. Plussiks on madal alginvesteering, miinuseks aga kasutatavate toodete madal viskoossus ja suhteliselt suur suruõhukoguse vajadus. Käsipüstolitest on levinumad Kremlin Fpro G käsipüstolid, automaatpüstolitest A35 HTi.

Kõrgsurve-Airless värvipüstolid toimivad õhuvabal pihustusmeetodil, mis tagab ekstreemselt suure pihustusnõudluse suurtele pindadele. Kõrgsurve värvimisseadmetega saab käidelda suhteliselt suure viskoossusega materjale. Miinuseks on jämedam värviosakeste pihustamine võrreldes õhkpihustusega, kus viimistlusjälg ei pruugi olla nii perfektne (nn apelsinikoor). Alginvesteering ja pumba suruõhuvajadus on suurem kui teistel pihustusmeetoditel, mille töörõhud on madalamad. Airless värvipüstoli töörõhud jäävad vahemikku 120-400 baari. Kõrgsurve nõuab regulaarseid kulutusi kõrgsurvepumpade, -püstolite düüside hoolduseks. Airless käsipüstolitest on levinumad Asahi MG7 värvipüstol, automaatpüstolitest Kremlin mudelid ASB ja ASC.

Airmix-pihustusmeetod hõlmab õhuga kombineeritud kõrgsurvepihustamist. Populaarseim viimistlussüsteem – väga ökonoomne kuid samas kõrgtootlik pihustamine, mis tagab äärmiselt kvaliteetse lõpptulemuse minimaalse möödapihustamise ja lenduva värvitolmuga. Airmix-värvipüstol vajab oluliselt madalama väljundrõhuga kõrgsurvepumpa ja äärmiselt väikest kogust suruõhku värvitoote ühtlaseks pihustamiseks. See tagab Airmix-värvipüstolile ja pumbale pikema kasutusea kui kõrgsurveseadmetele. Airmix-värvipüstoli töörõhud jäävad vahemikku 20-200 baari ainele ja lisaõhule 1,5 baari. Airmix-pihustusmeetod on lühima tasuvusajaga pihustussüsteem ka väiketootmises. Airmix-käsipüstolitest on levinum Kremlin Xcite värvipüstol, automaatpüstolitest AVX ja AXC.

Elektrostaatilises väljas pihustamine on värvimisseadmete ning pinnaviimistluse high-tech-valdkond, mis võimaldab viimistleda kõrgtootlikult ja väga ökonoomselt ka väga keerulise kujuga detaile, tagades seejuures maksimaalse viimistluskvaliteedi. Elektrostaatiliste värvimisseadmete miinuseks on kõrge alginvesteering, mis on siiski nii väike- kui ka suurtootmises aktsepteeritava tasuvusajaga. Elektrostaatilises väljas pihustamine on teatud situatsioonis ainus võimalik pihustusmeetod (nt auto-, lennuki- ja aeronautikatööstuses). Elektrostaatilises väljas pihustamine vastab keskkonnatehnilistele piirangutele, mis tekitab minimaalselt viimistlusmaterjali möödalendumist objektist ja saastavat värvitolmu ning minimeerib värvikambri teeninduskulusid.

Elektrostaatilise laengu tekitamiseks kasutatav kõrgepinge on vahemikus 50-85 kV. Pihustamiseks laetakse kõrgepingega pihustusõhk, mis omakorda laeb elektrivälja sattunud värviosakesed miinus-laenguga, misjärel need värviosakesed tõmbuvad korrapäraselt ja ühtlase kihina maandatud tööobjekti külge (maandus = vastasmärgiga laengu suhtes, seetõttu osakesed tõmbuvad). Elektrostaatikapüstolid võivad olla eelnevalt kõrgepingega laetud (kõrge elektrijuhtivusega toodete puhul).

Viite liiki värvipüstolite seas on valikuid igaks vajaduseks.

Küsi meilt nõu