Värvikamber tagab veatu lõppviimistluse

Värvikamber on ventilatsioonisüsteemi osa, mis on vajalik viimistlustööde juures. Värvikambri töö peab tagama tolmust puhta keskkonna, et vältida värvitava pinna rikkumist ja kaitsta värvitöö kvaliteeti.

Värvikamber peab tagama värvi keemiliste lahustiaurude ja värvitolmu tõhusa äratõmbe, et kaitsta viimistletavat objekti mööda lenduva värvitolmu eest ja värvijat ning läheduses viibivaid operaatoreid.

MONIKA värvikamber

Standardlahendusena on valikus kuivfiltritega varustatud MONIKA seeria värvikambrid laiustega 1500 mm, 2000 mm ja 3000 mm. Need on mõeldud viimistlusruumis autonoomsete töösaartena paigalduseks. Viimistlusruumis peab olema alati tagatud piisav õhuvahetus kompenseeriva õhu sissepuhkesüsteemi abil.

Värvitolmu kinni püüdmiseks on MONIKA-seeria värvikabiini äratõmbesein lahendatud mitmeastmelise filtrisüsteemina, milles on kombineeritud klaaskiudfilter koos papplõõtsfiltritega. Esimene klaaskiudfilter seob esmase lenduva värvitolmu, teine papplõõtsfilter ühtlustab ekraani tõmmet ning töötab ühtlasi järelfiltrina, et kaitsta ventilatsioonitorustikku saastava värvitolmu eest.

Erilahendustena saab projekteerida suurte objektide viimistlusruumid selliselt, kus nõuetekohase õhuvahetuse tagab ning tolmu levikut piirab efektiivne põrandaimu ja sissepuhkelahendus.

Värvikambrid eeldavad nõuetekohaste plahvatusohutute valgustite kasutamist sõltuvalt tsooni distantsist (tähistus ATEX tsoon 0, 1 või 2).

Värvikamber kaitseb tehtud tööd

Kui õhus lendlevad osakesed langevad värskelt värvitud pindadele, tuleb teha lisatööd, et lõppviimistlus vastaks kliendi vajadustele. Värvikambri puhastamine, kraapimine ja ülevärvimine võtab aega, korduv pesemine tekitab liigset niiskust, mille tagajärjeks on hallitus ja roostetamine.

Värvikambri kaitseks saame pakkuda isekleepuvat värvikambri kaitsekilet (saadaval ka vedelas olekus), mis aitab kinni püüda õhus lendlevad osakesed ja hoiab need eemal värvitud pindadest. Kaitsekilet saab kasutada ka värvisegamisruumides ja kõrvalolevate ruumide põrandatel, et vähendada saasteaine levikut.

Värvikamber on sündinud tegijate vajadusest niisuguse asja järele. Kui töö saab rikutud selle viimistlemise lõppfaasis, siis on ka suur hulk varasemast tööst hävinud.

Küsi meilt nõu