Töökaitsevahendid hoiavad ära õnnetuse

Öeldakse, et töö ei riku meest, kuid teatud töökeskkonnad ja -ülesanded kahjustavad inimese tervist, kui seda ei kaitsta. Siin saab enam tähelepanu nähtus nimega tööohutus, sest enamikku tööõnnetustest ja tervisekahjustustest saab ära hoida sobivate isikukaitsevahenditega.

Töötaja isikukaitsevahendid on seadmete ja vahendite komplekt või riietus, mis on mõeldud selleks, et kaitsta inimest tervistkahjustava või ohtu tekitava mõjuri eest. Kaitsevahendite hulka kuuluvad kaitseprillid, hingamiskaitsevahendid, kindad, töö- ja turvajalanõud, tööriided. Isikukaitsevahendid on üldjuhul mõeldud isiklikuks kasutamiseks, et need ei tekitaks tervise- või hügieeniprobleeme. Töökaitsevahendid ei tohi takistada töötaja liikumist, kehaasendeid ega taju.

Isikukaitsevahendite liigid

 • I grupp – lihtsad isikukaitsevahendid, mille puhul tootja eeldab, et kasutaja suudab nõrga ohuteguri mõju ohutult ja õigeaegselt hinnata, nt aiatöökindad, sõrmkübar, kaitsepõll, peakatted, hooajariietus, jalatsid, päikeseprillid
 • II grupp – kõik muud isikukaitsevahendid, mis ei kuulu ei I ega III gruppi, nt kuulmiskaitsevahendid, kaitsejalanõud, ohutusvestid
 • III grupp – surmava või tervist raskelt või pöördumatult kahjustada võiva ohuteguri eest kaitsvad isikukaitsevahendid, mille puhul tootja eeldab, et kasutaja ei suuda ohuteguri vahetut mõju õigeaegselt hinnata, nt kukkumiskaitsevahendid, hingamiselundite kaitsevahendid, kaitsevahendid töötamiseks ohtlike kemikaalidega

Alad, kus tuleb kanda isikukaitsevahendit, on töökohal märgistatud ohutusmärkidega. See annab töötajatele tegevusjuhised isikukaitsevahendite osas, parandades tõenäoliselt nende kasutamist.

Töökaitsevahendid hingamisteede jaoks

Hingamisteede kaitsevahendid peavad kaitsma kahjustuse eest, mida põhjustavad sissehingatavas õhus leiduvad tolm, aurud, gaasid, hapnikupuudus. Ühekordseks kasutuseks mõeldud respiraatorid ei ole piisavalt efektiivsed toksiliste ainete puhul. Kaitsevõime poolest on kõige paremad isoleerivad maskid. Isikukaitsevahend, mis kaitseb gaaside eest, ei kaitse tolmu eest ja vastupidi. Kui kaitset vajatakse terve tööpäeva jooksul, siis tuleks valida isoleeriv kaitsevahend.

Hingamisteede kaitsevahendite valikul tuleb arvesse võtta:

 • kõik õhku saastavad ained töökohal (nt värvipritsiga värvimisel kasutada filtreerivat kaitsevahendit nii tolmu kui lahusti aurude kaitseks)
 • saasteaine sisaldust õhus (saadakse mõõtmise tulemusena)
 • õhu hapnikusisaldust (kui hapnikku on alla 17%, siis ei tohi filtreerivat kaitsevahendit kasutada)
 • töö kestvust (pikaajalisel kasutamisel ei tohi kasutada filtreerivat kaitsevahendit)
 • töö iseloomu (õhuvoolikud on ebamugavad liikumisel)
 • ilmastikutingimusi
 • vajaliku vaatevälja olemasolu
 • muude kaitsevahendite samaaegset kasutamist
 • kasutusmugavust ja kaitsevahendi sobivust kasutajale

Töökaitsevahenditele tuleb kindlasti mõelda ohtliku või tervist kahjustava töö tegijatel. Tagantjäreletarkus „oleksin ma ainult teadnud“ on kasutu.

Küsi meilt nõu