Värvimisseadmed eri vajaduste jaoks

Kõige levinum värvimisseade töötab värvi pihustamise meetodil. Millised on teiste värvimisseadmete plussid ja miinused?

5 levinumat värvimismeetodit (märgvärvitehnoloogias):

  • värvi pihustamine (ingl spray painting)
  • valukardin-meetod (ingl curtain coating)
  • sissekastmismeetod (ingl dipping)
  • jugaviimistlusmeetod (ingl flow coating)
  • valtsimeetod (ingl roll coating)

Kõige sagedamini kasutatakse pihustiga värvimist.

PlussidMiinused
Valukardin-meetodSaab viimistleda siledaid detaile.

Väga kiire.
Ei saa viimistleda külgesid (3D-s), vaid ainult pealmist silepinda.

Kõrge hind, nõuab suurt investeeringut.
Sissekastmismeetod (konveier, kus värvitav ese kastetakse viimistlusmaterjaliga täidetud vanni; tilkumise lõppedes viib masin rippuvad detailid kuivatusahju).Sobib kruntimiseks ja puittoodete immutuskruntimiseks.Sõltuvus viimistlusmaterjali viskoossusest.

Mahatilkuv värv määrib töötsooni.

Kõrge hind, nõuab suurt investeeringut.
Jugapuhastusmeetod

(konveier, kus värvitav ese veetakse läbi jugapihustus­kambri, milles detailid märgu­vad, üleliigne viimistlus­materjal valgub detailidelt maha, seejärel detailid kuivatatakse ahjus).
Sobib mitmesuguse kujuga esemete värvimiseks.Kõrge hind, nõuab suurt investeeringut.
Valtsimismeetod

(eelnevalt märjatud kummi­kattega valtsiga kantakse katte­kiht eseme tasasele pinnale).
Äärmiselt kõrge tootlikkus

Väga suur kasutegur.
Kõrge hind, nõuab suurt investeeringut

Väga tundlik töödetaili paksuse tolerantside suhtes, eeldab väga täpset töödetailide kalibree­ri­mist.

Värvib ainult siledat horison­taal­set pinda, profiilseid tasa­pindu, servi ja kante tuleb värvida eraldi.
Värvi või laki pihustamineKõige enam pinnaviimistlus­mater­jali arenguga kaasas käiv.

Sobib tootmise suurendamiseks ja tasuvuse maksimeerimiseks.

Vastab kõige paremini keskkonnaohutusnõuetele.
Vajalik on ventilatsioon ning respiraatori kasutamine.

Millised on tuleviku värvimisseadmed?

Pinnaviimistlusmaterjalide arengutrend on tavakasutuses lenduvate orgaaniliste ühendite LOÜ (ingl VOC) vähendamine. Esirinnas on vesialuseliste toodete arendamine, samuti metalliviimistluses pulbervärvid. Lahustitoodete arengutrendiks on nendes sisalduvate lahustikoguste vähendamine (kõrgema kuivainesisaldusega tooted, lühema pot-life’iga 2-K tooted), kuid mõlemat iseloomustab suund viimistlusmaterjali kõrgemale viskoossusele.

Need ülaltoodud muudatused tingivad ka vajaduse värvimisseadmete muutmise või moderniseerimise järele. Uute värvimisseadmete puhul on oluline süsteemi vedelikkudega kokku puutuvate sõlmede happekindel konstruktsioon ning korrosioonikindlus. Lahusti tooteid on lihtsam käidelda, vesitooted eeldavad eelkuumutussüsteeme, kõrgekuivainesisaldusega tooted kõrgsurvepihustamist suurema rõhu all, pulbervärvimine spetsiaalset pulberpihustussüsteeme ja küpsetusahju.

Värvimisseadmed jagunevad viieks alaliigiks:

  • Airspray-tavapärane konventsionaalne õhkpihustamine
  • madalsurve-õhkpihustamine (HVLP)
  • Airmix®-pihustamine (õhk- ja kõrgsurvepihustuse kombinatsioon)
  • Airless®-kõrgsurvepihustamine
  • elektrostaatilises väljas pihustamine

Värvimisseadmeid on üsna erinevaid. Kuna enamasti on tegemist suure investeeringuga, siis on vaja täpselt teada oma vajadusi.

Küsi meilt nõu