Avaleht Privaatsuspõhimõtted

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ veebilehel hansamaaler.ee (edaspidi veebileht).

MÕISTED

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab külastaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid külastajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

Veebilehte külastades ja/või Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ-le isikuandmeid esitades mõistate ja nõustute, et teie isikuandmeid võidakse töödelda käesoleva privaatsuspoliitika kohaselt. Kui te käesoleva privaatsuspoliitikaga ei nõustu, soovitab Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ teil veebilehte mitte kasutada ja Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ-le mitte oma isikuandmeid esitada.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ kasutab isikuandmeid külastaja poolt esitatud päringule vastamiseks ja pakkumiste tegemiseks, külastajaga suhtlemiseks ja arvete edastamiseks. Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks. Külastajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

Kolmas osapool on Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ külastajatele tooteid ja teenuseid.

Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid osapooli, kes pakuvad:

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele osapooltele, edastab Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ külastaja isikuandmeid koostööpartneritele. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik külastajale teenuse osutamiseks.

Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ veebileht võib sisaldada linke teiste ettevõtete veebilehtedele, millel on oma privaatsuspoliitikad, ja/või teie seadmesse installeeritud kolmandate osapoolte teenused võivad lubada juurdepääsu teie seadmes olevale teabele. Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ soovitab teil tähelepanelikult lugeda nende kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikaid. Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ ei vastuta nende kolmandate osapoolte teenusepakkujate privaatsustavade või sisude eest.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusest tulenevalt vajalik ja/või nende kogumise eesmärgi täitmiseks oluline. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest. Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide külastajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KÜLASTAJA ÕIGUSED

Külastajal on õigus igal ajal:

Oma õiguste kasutamiseks tuleb külastajal saata meiliaadressile info@hansamaaler.ee vastavasisuline sooviavaldus. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab külastaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Kui külastaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

KÜPSISED

Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Külastades Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ veebilehte, nõustub külastaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt külastaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda külastajale isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda külastajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Külastaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Külastaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid veebilehitsejast küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: Google Chrome, Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta. Google Analytics võib siiski koguda andmeid külastajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab külastaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@hansamaaler.ee.