ATEX - plahvatusohtlik keskkond

Avaleht » Kasulikku » ATEX - plahvatusohtlik keskkond

Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ oli Eesti turul esimene, kes fookustas seadmete valikus uute eurodirektiivide järgi plahvatusriski: ATEX. Omame kümnekonna aasta pikkust kogemust tööstusventilatsiooni ja tootmistingimuste plahvatuskaitse valdkonnas. ATEX hõlmab nii tuleriske vähendavaid ja plahvatussituatsioone ennetavaid, samuti nii passiivseid kui ka aktiivseid tuleriski juhtimise tehnoloogiaid. Projekteerime majanduslikult tasuvaid ning mõistliku perioodi ja inspekteerimiskuluga plahvatusohutu ventilatsiooni lahendusi.

Tuletame meelde..
.. mida tähendab sõnaühend "ATEX" ja mida tähendab Euroopa Liidu ATEX direktiiv?

ATEX tuleneb prantsuse keelest: ATmosphères EXplosives, tõlkes Plahvatusohtlik Keskkond. Plahvatusohtlik keskkond võib tekkida puidu-, paberi-, tekstiili-, suhkru-, jahu- ja metallitolmu jms kergestisüttivate osakeste kontsentreeritud hõljumisel õhus, samuti lahustite (värvid, lakid, liimid) aurustumisel õhku. Ohtliku töökeskkonna ja samaaegse süüteallika esinemisel (seadme rike, staatiline elekter jms,) võib järgneda traagiliste tagajärgedega plahvatus ja tulekahju, tuues kaasa hoonete ning seadmete kahjustumise või hävinemise, halvimal juhul koos inimohvritega. ATEX direktiiv on Eesti Vabariigis tootmisettevõtete normatiivjuhend, mis kohustab ettevõtteid tagama plahvatusohtlikus keskkonnas operaatoritele töötamiseks ohutud seadmed ja töötingimused.

Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ teostab ATEX-riskianalüüse, -raporteid; projekteerib ja paigaldab nõuetelevastavuses olevaid komponente ja lahendusi.

Vajad nõu? Küsi meilt!